Bemanning

Borg Systemvask A/S har i dag ca. 150 ansatte. De har sitt daglige virke i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark.


Personalpolitikk

Borg Systemvask A/S skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass som erkjenner at den ansatte er den viktigste ressursen virksomheten har.


Borg Systemvask A/S skal:

 • Gi de ansatte den nødvendige opplæring og stimulere til videreutvikling
 • Tilby en konkurransedyktig lønn på alle nivåer i organisasjonen
 • Arbeide aktivt for å videreutvikle og sikre et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gir den ansatte trygghet og trivsel i hverdagen


Virksomhetens ledelse skal:

 • Bli kjent med sin medarbeider - være oppriktige interessert i medarbeideren som individ
 • Være rettferdig og konsistent
 • Sørge for at alle føler seg verdifulle og likebehandle medearbeidere uansett kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn
 • Være synlige - treffe sine medarbeidere der de jobber
 • Gi uttrykk for individuelle forventninger, både til den enkelte og hele avdelinger
 • Gi hyppige og tydelige tilbakemeldinger
 • Utsette seg selv for tilbakemeldinger, be om dem og ikke være redd dem
 • Gjennomføre de vanskelige samtalene
 • Være kreativ - gi personlig oppmerksomhet som er tilpasser den enkelte - gjerne på en uventet måte