Vi skal være kjent for......

 • Levere et renhold som alle er stolte av
 • Være bidragsyter på flere områder på oppdragsstedet (kompetanse, utlån av arbeidskraft, innkjøp, energi, vannforbruk, innspill til forbedringer mm)
 • Kostnadseffektiv
 • Ha topp kunnskap om hygienekrav
 • Fokus på ytre miljø: orden, ryddighet, energi, vannforbruk m
 • Ryddighet i vår væremåte og rundt oss
 • Forstå inndeling av hygienesoner, personalflyt, vareflyt, risiko mm
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstider, løsninger mm
 • Erfaringsutvikling slikt optimalt renhold også kan være billigere renhold
 • Godt samarbeid med kunder og leverandører
 • VI SKAL VÆRE TIL Å STOLE PÅ