Om oss

Borg Systemvask AS

Borg Systemvask AS ble etablert i 1998, og har i dag 100 ansatte. De har sitt daglige virke i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Vi er en godkjent renholdsbedrift som utfører næringsmiddelrenhold, daglig renhold, byggvask, hovedrenhold, vindusvask, trappevask, tepperens, gulvbehandling.

Vår visjon

Vi skal være kjent for…

Levere renhold som alle er stolte av

Å være kostnadseffektive

Ha topp kunnskap om hygienekrav

Vi skal være til å stole på

Ha fokus på ytre miljø: orden, ryddighet, energi, vannforbruk m.m.

Erfaringsutvikling slikt optimalt renhold også kan være billigere renhold.

Ryddighet i vår væremåte og rundt oss

Forstå inndeling av hygienesoner, personalflyt, vareflyt, risiko m.m.

Fleksibilitet i forhold til arbeidstider, løsninger m.m.

Godt samarbeid med kunder og leverandører

Være bidragsyter på flere områder på oppdragsstedet

HMS

Vi har spesielt fokus på HMS avviksbehandling, nestenulykker, ulykker med personskade og sykefraværsoppfølging.

Ledige stillinger

Har du et ønske om å jobbe hos oss? Vi søker stadig etter dyktige renholdere, og dersom vi har en ledig stilling vil du kunne se den her.

Har du behov for våre tjenester?

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende samtale. Vi kan inngå en fast avtale eller så kan vi bistå når du har behov for det.